Informacja dla członków komisji do spraw referendum

Bielsko-Biała, dnia 13 września 2012 r.

 

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej
DBB-066-9/12


Uprzejmie informuję Pana Sekretarza, że do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej zostało skierowane pytanie: Czy członkowie komisji do spraw referendum mogą uczestniczyć w kampanii referendalnej?


Jak wynika z obowiązujących przepisów, na podstawie art. 153 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) członkowie komisji do spraw referendum nie mogą prowadzić agitacji referendalnej.
Oznacza to, że osoby wchodzące w skład komisji do spraw referendum w Gminie Milówka nie mogą publicznie wygłaszać swoich poglądów na temat stron uczestniczących w referendum, opowiadać się za którąś z nich. Równocześnie nie mogą uczestniczyć w innych formach kampanii referendalnej.
Członkowie komisji do spraw referendum swoje poglądy w sprawie referendum mogą wyrazić jedynie przez podjęcie decyzji dotyczącej ich udziału w głosowaniu, w dniu 23 września 2012 r.
Jednocześnie proszę Pana Sekretarza o wyjaśnienie, przypomnienie na najbliższym spotkaniu z komisjami, członkom komisji obowiązujących ich zasad, w związku z pracami w komisjach, a zwłaszcza o braku możliwości uczestnictwa członków komisji w kampanii referendalnej.
Do przypomnienia członkom komisji ich praw i obowiązków proszę wykorzystać zapisy wynikające z Kodeksu wyborczego, ustawy o referendum lokalnym, regulaminów komisji.

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej

Elżbieta Libera-Niesporek
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-09-17 Zbigniew Indyk 2012-09-17 09:05:59
(Krystyna Sikora)
2012-09-17 09:05:59
(Krystyna Sikora)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 Żywiec